‘Magdalena’ reflectiekaart

 5,00

Beschrijving

Magdalena

Word stil en luister, ga naar je hart. Laat je niet afleiden maar blijf in je kern.
laat de energieën komen en gaan, laat het stromen en zie het zonder oordeel.
Ga naar de bron, naar de stilte, het nulpunt. Daar waar geen tijd en ruimte is,
alleen maar liefde en wezens van licht. We zijn allen wezens van licht,
ontsprongen uit de bron van liefde,onderweg op ons pad naar volmaking.
Alles loopt zoals het moet lopen. Vertrouw en haak aan op het netwerk en zie het grotere plan
Het plan van de aarde in zijn ascentie. Dat plan is zich aan het voltrekken in het hier en nu
Word stil maar blijf waakzaam. Alleen in stilte kan jouw kracht zich versterken
Verbind je met de maan en haar wijsheid. Alles wat er om je heen gebeurt is als een orkaan
Wees in de kern van de orkaan, wees de rots in de branding
In verbinding met de maan zal je wijsheid en kracht groeien en zullen er nieuwe inzichten komen.
Laat je omringen door haar kracht en haar bescherming. Ze is er altijd en waakt over je,
ze is de nachtwaker in deze rumoerige tijd. Ze “is”, in stilte, in licht, in kracht
Wees dat licht en die kracht en wees stil. Kijk ernaar met wijsheid en verbondenheid met het universum Alles is “één”, alles is “nu”, alles “is”. Wees het licht in de duisternis. Wees als de maan.